Ansatte

Ande Vande

Vera Langhard

Stilling: Assistent

Vera er ansatt i ekstraressurs stilling fra januar 2017. Hun er positiv og glad jente med alsidig arbeidserfaring. Hun har fagbrev som institusjonskokk.

Fredrik Munkli

Stilling: Pedagogisk leder
901 23 923
ande.vande@gronnlia.no

Sanglerka vår. Liker natur, verdensrommet og lek generelt i barnehagen. Er også veldig glad i musikk og spiller gitar. Er utdannet førskolelærer vår 2014.

Hege Kristin Fikseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Har jobbet her i barnehagen siden 2010. Har fra før av 19 års fartstid i butikkbransjen. Hun liker formingsaktiviteter, friluftsliv og sportsaktiviteter. Hun har fagbrev som barne-og ungdomsarbeider.

Gasse vasse

Sissel Magnussen

Stilling: Assistent

Startet i Grønnlia august 2015. Har utdannelse som gartner fra Borkenes, og den kompetansen kommer godt med i en gårdsbarnehage. Spiller også barriton i jernbanemusikkens korps, og skolekorpset.

Caroline Enevoldsen

Stilling: Pedagogisk leder
Gasse.vasse@gronnlia.no

Har vært i barnehagen siden i 2009, og er pedagogisk leder. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk.

Mariel Ingebrigtsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mariell har vært i barnehagen siden 2013. Hun tok fagbrev som barne-og ungdomsarbeider høsten 2017. Hun er alltid i godt humør og har masse ståpåvilje.

Gåse Våse

Michael Molvik

Stilling: Assistent

Michael har vært i barnehagen siden 2014. Han har ansvar for 4 åringenes språksopplegg på avdelinga. Han har mange gode samtaler og er en god rollemodell i lek med barna både ute og inne. Gode dataferdigheter har han også , som kommer oss alle til nytte

Ingrid Oliva Kjerstad

Stilling: Pedagogisk leder
gase.vase@gronnlia.no

Ingrid har jobbet i Grønnlia gårdsbarnehage siden 2008, først som assistent og nå som pedagogisk leder. Hun er utdannet førskolelærer ved universitetet i Bodø, med utefag som fordypningsenhet. I tillegg har hun 60 studiepoeng spesialpedagogikk.

Ingvild Mårtensson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ingvild har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun har erfaring med å jobbe i både skole og i barnehage. Fra august 2019 er hun ansatt i ekstraressursstilling

Matias Danielsen

Stilling: Barnehagelærer
920 67 497
matiasdanielsen@gmail.com

Han var ferdig utdannet barnehagelærer fra universitet i Tromsø i 2018, og har erfaring med å jobbe både i barnehage og på SFO på skole. Han har også fordypning i småbarns pedagogikk som omhandler de minste barna i barnehagen.

Hane pane

Tormod Svorkmo

Stilling: Assistent
Tormod_Svorkmo77@hotmail.com

Tormod startet i Grønnlia sommeren 2012. Han har tidligere erfaringer fra barnehage, vaktmesterjobb og produksjonsarbeider.

Grethe Fikseth

Stilling: Pedagogisk leder
hane.pane@gronnlia.no

Har jobbet i barnehagen siden oppstarten i desember 2007. Liker formingsaktiviteter, friluftsliv og idrett. Har tidligere vært styrer i barnehagen. Men har nå gått over til å bli pedagogisk leder.

Silje-Mari Thoresen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Startet i Grønnlia i 2008. Har fagbrev både som resepsjonist og barne-og ungdomsarbeider. Hun har brannvernkurs og HMS kurs og er verneombud her hos oss i Grønnlia

Høne Pøne

Therese Fjelldal

Stilling: Assistent

Therese har vært ansatt i grønnlia siden august 2015. Hun holder på å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Bjørnhild Antonsen Voie

Stilling: Pedagogisk leder
408 46 744
hone.pone@gronnlia.no

Ble utdannet førskolelærer ved høgskolen i Tromsø i 2001. Fordypningen hun tok var forming, men har senere tatt videreutdanning i utefag. Begynte å jobbe i Grønnlia gårdsbarnehage i august 2015.

Marthine Liljebakk

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marthine har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun har arbeidserfaring fra både barnehage og skole.

I permisjon

Thomas Knudsen

Stilling: Assistent
thomas.knutsen@live.no

Thomas er sporty og glad i å være ute. Startet i barnehagen august 2010. Fra høsten 2018 er han i permisjon for å ta utdanning som barnehagelærer.

Silje Maude

Stilling: Assistent

Holder på å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider.

Andre ansatte

Grete Ryan

Stilling: Daglig leder
76 96 08 10
grete@gronnlia.no

Daglig leder i barnehagen siden august 2013. Har sosiologi og førskolelærerutdanning m/organisasjon og ledelse fra Trondheim i 1998. I tillegg har hun bachelor i økonomi og administrasjon ved HIN.

Frode Sjølander

Stilling: Eier
908 91 499
eierstyrebuveien61@gmail.com

Startet barnehagen i 2007. Først en enkelt avdeling, for så å bygge flunkende ny barnehage som fra høsten 2016 består av 5 avdelinger. Jobber som kirketjener og er vaktmester når det trengs i barnehagen