Ansatte

Ande Vande

Vera Langhard

Stilling: Assistent

Vera er ansatt i ekstraressurs stilling fra januar 2017. Hun er positiv og glad jente med alsidig arbeidserfaring. Hun har fagbrev som institusjonskokk.

Therese Fjelldal

Stilling: Assistent

Therese har vært ansatt i grønnlia siden august 2015. Hun holder på å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun tilfører avdeling Ande Vande, trygghet og positive innfallsvinkler. Dette kommer til godt både for barn, ansatte og foreldre.

Fredrik Munkli

Stilling: Pedagogisk leder
469 35 354
ande.vande@gronnlia.no

Har vært i Grønnlia siden 2013, og ble ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i musikk og drama våren 2014. Han liker godt å ha samlingsstunder der gode samtaler og barns medvirkning er sentralt. Gitaren tas ofte frem til glede for både store og små.

Hege Kristin Fikseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hege har jobbet i barnehagen siden 2010, og har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun har et stort engasjement for barna og barnehagen, og liker å tilrettelegge for varierte aktiviteter både ute og inne. Hun er sporty og glad i å være ute.

Gasse vasse

Sissel Magnussen

Stilling: Assistent

Startet i Grønnlia august 2015. Har utdannelse som gartner fra Borkenes. Spiller også barriton i jernbanemusikkens korps, og i Ankenes skolekorps. En trygg og god voksen som både store små kan stole på.

Ada Marie Berg Olsen

Stilling: Assistent

Er 100% vikar på avdeling Gasse Vasse ut året 2021. Hun har vært vikar over lengre tid og kjenner barn og foreldre veldig godt. En trygg og rolig voksen for barna i Grønnlia Barnehage.

Joakim Munkli

Stilling: Barnehagelærer
480 61 456
gasse.vasse@gronnlia.no

Joakim er ferdig utdannet barnehagelærer gjennom UIT 2021 med fordypning innen friluftsliv og risikofylt lek. Han har tidligere jobbet som vikar hos Grønnlia barnehage. For øyeblikket er han konstituert inn som Pedagogisk Leder på avdeling Gasse Vasse. Joakim er imøtekommende og inkluderende og tillegg god på se barn perspektiv.

Gåse Våse

Silje Maude

Stilling: Assistent

Holder på å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider. Er i 50% frikjøpt fram 30.sept 2021. Silje er imøtekommende ansatt som møter foreldre og barn med et smil.

Michael Molvik

Stilling: Assistent

Michael har vært i barnehagen siden 2014. Han har ansvar for 4 åringenes språksopplegg på avdelinga. Han har mange gode samtaler og er en god rollemodell i lek med barna både ute og inne. Gode dataferdigheter har han også , som kommer oss alle til nytte

Matias Danielsen

Stilling: Pedagogisk leder
948 47 547
gase.vase@gronnlia.no

Han ble utdannet barnehagelærer i 2018, og begynte i Grønnlia høsten 2019. Han har erfaring med å jobbe både i barnehage og på SFO på skole. Han har også fordypning i småbarns pedagogikk som omhandler de minste barna i barnehagen. Han har et engasjement for drama og musikk aktiviteter, og tar ofte frem gitaren. Fra 02.august er han konstituert pedagogisk leder på avdeling Gåse Våse.

Ingvild Mårtensson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
464 63 058
ingvildelinm@gmail.com

Ingvild har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun har erfaring med å jobbe i både skole og i barnehage. Fra august 2019 er hun ansatt i ekstraressursstilling

Maren Fosseng

Stilling: Lærling

Maren startet som tilkallingsvikar i Grønnlia i 2019. Hun er ei gla jente som er rolig og fin i samspill med barna. Hun vært på alle avdelingene slik at barna kjenner henne godt. Fra August 2021 starter hun som lærling hos Grønnlia.

Hane pane

Tormod Svorkmo

Stilling: Assistent
Tormod_Svorkmo77@hotmail.com

Tormod startet i Grønnlia sommeren 2012. Han har tidligere erfaringer fra barnehage, vaktmesterjobb og produksjonsarbeider. Er alltid imøtekommende og trygg for alle barn og foreldre.

Grethe Fikseth

Stilling: Pedagogisk leder
948 51 239
hane.pane@gronnlia.no

Har jobbet i barnehagen siden oppstarten i desember 2007. Liker formingsaktiviteter, friluftsliv og idrett. Har tidligere vært styrer i barnehagen. Men har nå gått over til å bli pedagogisk leder.

Silje-Mari Thoresen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Startet i Grønnlia i 2008. Har fagbrev både som resepsjonist og barne-og ungdomsarbeider. Hun har brannvernkurs og HMS kurs og er verneombud her hos oss i Grønnlia. Silje-Mari har positiv energi som bidrar til en bra dag både for store og små.

Høne Pøne

Caroline Enevoldsen

Stilling: Pedagogisk leder
941 72 317
hone.pone@gronnlia.no

Har vært i barnehagen siden i 2009, og er pedagogisk leder på avdeling Høne Pøne. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Hun er i tillegg tillitsvalgt for UDF.

Mariel Ingebrigtsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mariell har vært i barnehagen siden 2013. Hun tok fagbrev som barne-og ungdomsarbeider høsten 2017. Hun er alltid i godt humør og har masse ståpåvilje.

Thomas Knudsen

Stilling: Barnehagelærer

Thomas er sporty og glad i å være ute. Startet i barnehagen august 2010. Han tilfører barnehagen et ekstra element av tilhørighet og samhold. En kjent og trygg ansatt for både barn og foreldre.

I permisjon

Ingrid Oliva Kjerstad

Stilling: Pedagogisk leder

Ingrid har jobbet i Grønnlia barnehage siden 2008, først som assistent og nå som pedagogisk leder. Hun er utdannet førskolelærer ved universitetet i Bodø, med utefag som fordypningsenhet. I tillegg har hun 60 studiepoeng spesialpedagogikk.

Bjørnhild Antonsen Voie

Stilling: Pedagogisk leder

Ble utdannet førskolelærer ved høgskolen i Tromsø i 2001. Fordypningen hun tok var forming, men har senere tatt videreutdanning i utefag. Begynte å jobbe i Grønnlia barnehage i august 2015.

Andre ansatte

Kenneth Melin-Grødahl

Stilling: Daglig leder
76 96 08 10
styrer@gronnlia.no

Kenneth startet som styrer fra mai 2021. Fra tidligere har han erfaring innen rådgivning og salg de siste 10 årene. Han har bachelor i hotell og markedsføring, 1 år Næringsakademiet som Reiselivskoordinator og et halvt år fra Nederland med fokus på markedsføring og turisme. De senere årene har han gått en ny retning og tatt bachelor som barnehagelærer. Han er en glad og imøtekommende person som har fokus på teambuilding og mellommenneskelig kommunikasjon.

Frode Sjølander

Stilling: Eier
908 91 499
eierstyrebuveien61@gmail.com

Startet barnehagen i 2007. Først en enkelt avdeling, for så å bygge flunkende ny barnehage som fra høsten 2016 består av 5 avdelinger. Jobber som kirketjener og er vaktmester når det trengs i barnehagen