Kutt i pensjonstilskudd til private barnehager

I forslag til statsbudsjettet er det foreslått kutt i pensjonspåslaget til de private barnehagene. Kutt i pensjonstilskuddet vil innebære at regjering og storting fjerner flere hundre millioner kroner i tilskudd. Det er ikke overraskende at det vil få alvorlige konsekvenser for sektoren.

Mange barnehager rapporterer at et kutt enten til 11 eller 9 prosent vil føre til at barnehagen ikke har grunnlag for videre drift. Andre melder om at det ikke vil være mulig å hente inn vikar ved fravær og at dette igjen vil føre til ytterligere arbeidspress på dem som er på jobb. Kompetanseheving, vedlikehold, turer og innkjøp av leker og utstyr er andre ting barnehagene rapporterer at de blir nødt til å kutte grovt i.

Politikerne må ta ansvar for at kommunale og private barnehager likebehandles. Slik det er i dag får de private barnehagene et pensjonspåslag som er lavere enn kostnadene til pensjon i de kommunale barnehagene. Vedlagt ligger en artikkel med forslag om å fryse kapitaltilskud og ikke kutte pernsjonspåslaget fra 13% ned til 11 eller 9 %

https://www.barnehage.no/pensjonstilskudd-politikk/frp-klar-for-forhandlinger-med-regjeringen-vil-fryse-kapitaltilskuddet-og-ikke-kutte-i-pensjonspaslaget/212767