Helsefremmende barnehagen

Vi har godkjenning som helsefremmende barnehage.

Vi har fokus på å fremme folkehelse i vår barnehage, og i dag fikk vi godkjenninga fra Nordland fylkeskommune på at vi innfri alle kriterier de har satt for å bli en helsfremmende barnehagen. Det er veldig viktig å ha fokus på et sunt og godt kosthold, at vi er i fysisk aktivtet og har fokus på hygiene for å nevne noe. Det at vi systematisk jobber for å ha et godt psykososialt miljø bidrar også til å forebygge mobbing og ekskludering  Vi er veldig stolt i dag over å motta skiltet som et kvalitetsstempel.