5 om dagen barnehage

Sunt og godt kosthold er viktig i dagens samfunn. Vi i Grønnlia barnehage har derfor valgt å bli en «5 om dagen» barnehage.

Dette innebærer at vi vil ha økt fokus på frukt og grønt. Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold. I samarbeid med barnas hjem ønsker vi å fremme sunne kostholdsvaner.

Ved tilbereding av varmmåltider, frukt/grønt stund og i forberedelse til smøremåltider deltar barna derfor i dette.

Fra "5 om dagen" har vi mulihget til å hente inspirasjon til bruk i barnehagen. Barnehagen og foreldre må sammen øke fokuset på sunn kost!

 Anbefalinger om kosthold, ernæring og Fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet