Sykdommer i barnehagen

Smittespredningen i barnehager skjer hovedsakelig gjennom kontaktsmitte, og i mindre grad dråpesmitte slik en tidligere har antatt. Spredningen av smittsomme sykdommer kan derfor til en viss grad forebygges gjennom gode rutiner for håndvask blant barn og ansatte. Spesielt gjelder dette etter toalettbesøk, bleieskift og ved håndtering av mat. Regelmessig rengjøring av fellesleker er også viktig. Smittefaren ved mange virusinfeksjoner er størst de siste dagene av inkubasjonstiden, dvs. før sykdommen har brutt skikkelig ut.

Når skal barn holdes hjemme fra barnehagen?Det er flere forhold som bør vurderes dersom et sykt barn blir sendt i barnehagen.

Hensynet til det syke barnet
I utgangspunktet er det alltid allmenntilstanden til barnet som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller være hjemme. Hvis smittefaren er liten eller ubetydelig kan foreldrene og barnehagepersonalet bli enige om hva som er til det beste for barnet.

Hensynet til de friske barna
Det må alltid vurderes om barnet skal bli hjemme fra barnehagen for å unngå smittespredning til de andre barna. Som nevnt over, vil smitten ved de fleste virusinfeksjoner (som utgjør flertallet av febersykdommer og forkjølelser hos barn) allerede være skjedd når barnet blir sykt. Av hensyn til smitterisiko er det derfor sjelden grunn til å holde det syke barnet hjemme.

 Hensynet til personalet i barnehagen
Halvsyke barn trenger ofte tettere oppfølging. Det må derfor vurderes om det er tilstrekkelig personale i barnehagen til å gi barnet den ekstra omsorgen det trenger uten at det går utover de andre barna. Dersom barnet trenger medisin i barnehagen, må barnehagepersonalet få skriftlig beskjed om tidspunkt for medisinering og hvor mye som skal gis til barnet. Barnehagepersonell kan ikke pålegges å gi medisin til barna.

Sykdommer og barnehage – en kort oversikt

Forkjølelse
Allmenntilstanden avgjør om barnet kan gå i barnehage. Ingen spesielle forhåndsregler.

Vannkopper
Allmenntilstanden avgjør om barnet kan gå i barnehage. Smittefaren opphører når utslettet begynner å tørke inn, men de fleste er smittet allerede. Se over.

Influensa
Allmenntilstanden avgjør om barnet kan gå i barnehage. Ingen spesielle forhåndsregler.

Kusma, røde hunder og meslinger
Disse tre ”klassiske barnesykdommene” er nå svært sjeldne. (Sikker diagnose kan bare stilles etter blodprøve). Allmenntilstanden til barnet er avgjørende. Røde hunder kan være farlig for personale i tidlig graviditet, men de aller fleste vil være vaksinert. Smittefare ca en uke etter at utslettet har brutt ut.

Øyekatarr
Vanligste årsak er et virus, dette er svært smittsomt og er i praksis ”umulig å unngå” hvis det først har brutt ut i barnehagen. Noen barn får feber og forkjølelsessymptomer i tillegg. En del barn vil få øyedråper eller salve på grunn av tilleggsinfeksjon med bakterier. Ved svært mye puss i øynene bør barnet være hjemme, ellers avgjør igjen allmenntilstanden til barnet.Omgangssyke

Barn med diare og oppkast  skal barna holdes hjemme i 48 timer etter siste symptom før de går i barnehagen.  Ved feber bør barna ha minst en feberfri dag. Det kan ta lenger tid med enkelte bakterielle tarm- sykdommer som skyldes salmonella eller shigella. Dette er vanligvis etter reiser i utlandet.

Brennkopper
Barnet kan gå i barnehagen dagen etter at behandling med antibiotika er igangsatt.

Lenke: http://www.nettdoktor.no/sykdommer/