Idrett og fysisk fostring

Helsedirektorates anbefalinger sier at barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy. I barnehagen vår har vi derfor fokus på fysisk aktivitet til alle årstider.

Vi har et fantastisk flott område i og rundt barnehagen vår, som gir muligheter til fysisk aktivitet året rundt. På sommeren har vi fotballsparking, sykling og friidrettslige aktiviteter, og på vinteren går vi på ski og skøyter. Vi har også små "toppturer" i nærområde. Et flott samarbeid med Nordlansklinikken har vi også fått i stand, så der får vi benytte en stor og flott gymsal til allsidig aktivitet. Dette kommer godt med på kalde vinterdager.