Gåse våse

Avdelingen består av 18 barn i alderen 3-6 år. Det er en flott og ny avdeling som ble ferdigstilt høsten 2016.