Ande vande

Dette er en avdeling som består av 18 barn i alderen 3-6 år. Denne avdelingen ble ferdigstilt i 2013.