Ansatte

Ande Vande

Vera Langhard

Stilling: Assistent

Vera er ansatt i ekstraressurs stilling fra januar 2017. Hun er positiv og glad jente med alsidig arbeidserfaring. Hun har fagbrev som institusjonskokk.

Jana Krisakova

Stilling: Assistent

Jana er i vikariat som assistent barnehageåret 2020-2021. Hun er utdannet pedagog og har erfaring med å jobbe som spesialpedagog, lærer og omsorgsmedarbeider.

Fredrik Munkli

Stilling: Pedagogisk leder
901 23 923
ande.vande@gronnlia.no

Har vært i Grønnlia siden 2013, og ble ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i musikk og drama våren 2014. Han liker godt å ha samlingsstunder der gode samtaler og barns medvirkning er sentralt. Gitaren tas ofte frem til glede for både store og små.

Hege Kristin Fikseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hege har jobbet i barnehagen siden 2010, og har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun har et stort engasjement for barna og barnehagen, og liker å tilrettelegge for varierte aktiviteter både ute og inne. Hun er sporty og gla i å være ute.

Gasse vasse

Sissel Magnussen

Stilling: Assistent

Startet i Grønnlia august 2015. Har utdannelse som gartner fra Borkenes. Spiller også barriton i jernbanemusikkens korps, og i Ankenes skolekorps.

Ada Marie Berg Olsen

Stilling: Assistent

Er vikar frem til sommeren 2021. Har vært både på avdeling gasse vasse og høne pøne ut februar, men er fra 1.mars 100% på avdeling Gasse vasse.

Gåse Våse

Silje Maude

Stilling: Assistent

Holder på å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider. Har kommet tilbake fra permisjon i 50% fra 1.januar 2021

Michael Molvik

Stilling: Assistent

Michael har vært i barnehagen siden 2014. Han har ansvar for 4 åringenes språksopplegg på avdelinga. Han har mange gode samtaler og er en god rollemodell i lek med barna både ute og inne. Gode dataferdigheter har han også , som kommer oss alle til nytte

Maren Fosseng

Stilling: Assistent

Maren startet som tilkallingsvikar i Grønnlia i 2019. Hun er ei gla jente som er rolig og fin i samspill med barna. Hun vært på alle avdelingene slik at barna kjenner henne godt. Fra Januar 2021 har hun 70 % vikariat stilling

Ingrid Oliva Kjerstad

Stilling: Pedagogisk leder
gase.vase@gronnlia.no

Ingrid har jobbet i Grønnlia barnehage siden 2008, først som assistent og nå som pedagogisk leder. Hun er utdannet førskolelærer ved universitetet i Bodø, med utefag som fordypningsenhet. I tillegg har hun 60 studiepoeng spesialpedagogikk.

Ingvild Mårtensson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ingvild har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun har erfaring med å jobbe i både skole og i barnehage. Fra august 2019 er hun ansatt i ekstraressursstilling

Hane pane

Tormod Svorkmo

Stilling: Assistent
Tormod_Svorkmo77@hotmail.com

Tormod startet i Grønnlia sommeren 2012. Han har tidligere erfaringer fra barnehage, vaktmesterjobb og produksjonsarbeider.

Grethe Fikseth

Stilling: Pedagogisk leder
hane.pane@gronnlia.no

Har jobbet i barnehagen siden oppstarten i desember 2007. Liker formingsaktiviteter, friluftsliv og idrett. Har tidligere vært styrer i barnehagen. Men har nå gått over til å bli pedagogisk leder.

Silje-Mari Thoresen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Startet i Grønnlia i 2008. Har fagbrev både som resepsjonist og barne-og ungdomsarbeider. Hun har brannvernkurs og HMS kurs og er verneombud her hos oss i Grønnlia

Høne Pøne

Therese Fjelldal

Stilling: Assistent

Therese har vært ansatt i grønnlia siden august 2015. Hun holder på å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Matias Danielsen

Stilling: Pedagogisk leder
920 67 497
hone.pone@gronnlia.no

Han ble utdannet barnehagelærer i 2018, og begynte i Grønnlia høsten 2019. Han har erfaring med å jobbe både i barnehage og på SFO på skole. Han har også fordypning i småbarns pedagogikk som omhandler de minste barna i barnehagen. Han har et engasjement for drama og musikk aktiviteter, og tar ofte frem gitaren. Fra 1.mars 2021 er han konstituert pedagogisk leder på avdeling høne pøne

Mariel Ingebrigtsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mariell har vært i barnehagen siden 2013. Hun tok fagbrev som barne-og ungdomsarbeider høsten 2017. Hun er alltid i godt humør og har masse ståpåvilje.

I permisjon

Thomas Knudsen

Stilling: Assistent
thomas.knutsen@live.no

Thomas er sporty og glad i å være ute. Startet i barnehagen august 2010. Han har siden høsten 2018 hatt permisjon for å ta utdanning som barnehagelærer og er ferdig utdannet våren 2021. Vi gleder oss til han kommer tilbake

Bjørnhild Antonsen Voie

Stilling: Pedagogisk leder
408 46 744

Ble utdannet førskolelærer ved høgskolen i Tromsø i 2001. Fordypningen hun tok var forming, men har senere tatt videreutdanning i utefag. Begynte å jobbe i Grønnlia barnehage i august 2015.

Andre ansatte

Caroline Enevoldsen

Stilling: Daglig leder
76060810
post@gronnlia.no

Har vært i barnehagen siden i 2009, og er pedagogisk leder. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Hun er fra 1.mars 2021 konstituert som styrer i barnehagen

Frode Sjølander

Stilling: Eier
908 91 499
eierstyrebuveien61@gmail.com

Startet barnehagen i 2007. Først en enkelt avdeling, for så å bygge flunkende ny barnehage som fra høsten 2016 består av 5 avdelinger. Jobber som kirketjener og er vaktmester når det trengs i barnehagen